Thái Sơn Bắc Đẩu của
võ lâm, luôn lấy việc
trượng nghĩa, phổ độ
chúng sinh làm tôn chỉ
hành động khi phiêu
bạt giang hồ.

Võ Công
Côn Pháp
Đao Pháp
Quyền Pháp

Người Ngũ Độc Giáo thẳng
thắn, bộc trực, với kỹ
thuật dụng độc đến
mức thần thánh, người
trong võ lâm đều có
chút úy kỵ đối với giáo
phái này.
Võ Công
Đao Pháp
Chưởng Pháp

Võ công Nga My là sự
kết hợp giữa Đạo giáo và
phương pháp tu thiền từ
Phật giáo.
Thêm vào đó
khí chất thanh trần thoát
tục của nữ nhi, những nữ
kiệt Nga My đã gầy dựng
nên một môn phái uy
danh lừng lẫy.
Võ Công
Chưởng Pháp
Kiếm Pháp

Danh chấn thiên hạ
với Giáng Long
Thập Bát Chưởng.
Lừng lẫy giang hồ
cùng Đả Cẩu Bổng
Pháp. Đệ tử Cái
Bang phiêu diêu tự
tại trên khắp cõi
giang hồ.

Võ công:
Bổng Pháp
Chưởng Pháp

Danh bất hư truyền
với Thái Cực Kiếm -
Thái Cực Quyền, Võ
Đang Phái nổi tiếng
với nội công thâm
hậu, cùng Nga My tề
danh Võ Lâm Đệ
Nhất Kiếm Phái.
Võ Công
Chưởng Pháp
Kiếm Pháp

Bang phái hùng mạnh,
có sức ảnh hưởng lớn
trên giang hồ, quy tụ
vô số nhân tài, là ngôi
nhà của hảo hán tứ
phương.
Võ công:
Chùy Pháp
Đao Pháp
Thương Pháp

Sát thủ máu lạnh -
nỗi ám ảnh của Võ
Lâm. Đệ tử Đường
Môn mỗi khi hành
sự vô ảnh vô tung,
ra tay lạnh lùng
tàn khốc.
Võ công:
Phi Đao
Phi Tiêu
Tụ Tiễn

Thúy Yên Môn
tương truyền
không chỉ võ nghệ
cao cường mà còn
quy tụ những nữ
lưu dung mạo tuyệt
trần, tuy nhiên
hành tung đều rất
bí ẩn.
Võ công:
Đao Pháp
Song Đao

Thiên Nhẫn Giáo với
mục đích bá chủ võ
lâm Trung Nguyên,
đã huấn luyện vô số
gián điệp thăm dò tin
tức, ly gián võ lâm.
Trong bang có vô số
nhân vật tài ba
xuất chúng.
Võ công:
Đao Pháp
Mâu Pháp

Trên đỉnh Côn Lôn
quanh năm phù vân
bao phủ, Côn Lôn
Phái được nhân thế
xưng tụng là chốn
tu luyện của những
bậc cao nhân, tiên
thánh.
Võ công:
Đao Pháp
Kiếm Pháp